E-smog

1. E-smog bescherming :

Ervaart u ook de toenemende druk om te presteren, steeds meer taken te krijgen die in korte tijd klaar moeten zijn? Kost het u ook moeite Uw agenda bij te houden, fit, alert en ontspannen te zijn? Kent u het gevoel dat het u aan energie ontbreekt om met volle aandacht in relatie te zijn met uw

partner en uw kinderen? Het zijn bekende en veel voorkomende kenmerken van stress en burn-out.
Electrosmog (van o.a. mobiele telefoons, zendmasten, satellietschotels, WLAN) en andere omgevingsinvloeden dragen dan ook nog het nodige bij tot de verstoring van onze energiehuishouding: met vermoeidheid, concentratieproblemen, slaapstoornissen, innerlijke onrust en gebrek aan motivatie als mogelijk gevolg.

1.1 QuintFilm :

Elektrosmog strest het regulatiesysteem van het lichaam en zorgt hiermee voor een goede bodem voor een vegetatieve Burn Out en alle daarmee samenhangende symptomen.

Wat is een QuintFilm?

QuintFilm is ontwikkeld met de bedoeling de uitwerking van E-smog op het regulatiesysteem van het lichaam bio-energetisch te harmoniseren zodat men weerstand kan bieden aan elektromagnetische stress (E-smog).

Hoe functioneert de QuintFilm?
Bij het vervaardigen van de QuintFilm worden de balansbrengende trillingsfrequenties op een folie (uit speciale Hightech kunststof) overgezet. Door zijn karakteristieke fysische eigenschappen wordt ditmateriaal door de opgebrachte trillingsfrequentie energetisch geïnformeerd.
Als zo een folie in het stralingsveld van een E-smogveld gebracht wordt (b.v. folie op GSM) dan kan het lichaam dit beter verdragen dan zonder folie.
De functie van de QuintFilm beroept zich niet op de afscherming van de straling maar wel op een verandering van zijn bio-energetische eigenschappen.

Volgens de bevindingen van de Holopathie-technologie wordt de elektromagnetische straling door de geprogrammeerde trillingsfrequentie op de QuintFilm beter verdragen. De technologie werd door de lIREC (Internationales Institut für elektromagnetische Verträglichkeitsforschung), geleid door de bekende expert Dr. Walter Medinger, en onderzocht.

Het attest bekrachtigt dat de elektromagnetische omgeving van een mobiele telefoon door de inzet van de QuintFilm fysisch meetbaar en reproduceerbaar veranderd wordt en dat men hieruit een reductie van de stresswerking kan concluderen.

Op grond van dit positieve attest kreeg QuintFilm het uitstekende lIREC-kwaliteitskenmerk.

De grafieken laten de magneetveldomgeving van een GSM zonder folie (links) en met folie (rechts) zien. Het directe bereik van de GSM (rode en blauwe kleur) blijft onveranderd. Evenwel toont zich in de iets bredere omgeving (hier bevinden zich de ogen, oren en hersenen van een persoon die telefoneert) de magneetveld-evenwichtswerking van de QuintFilm (gelijkmatige afstomping tussen de sterke en zwakke gebieden – gemarkeerd door de groene symbolen in de rechter grafiek)

Gebruiksaanwijzing :
Haal de QuintFilm van de draagfolie en kIeef hem, naargelang van het type, op de voorziene plaats.
Indien de plaats niet toereikend is, kan je de film in stukjes snijden en opkleven. QuintFilm is niet gemaakt voor bobbelige ondergronden.

Soorten QuintFilmen :
QuintFilm GSM (Handy) = Voor mobiele telefoon (GSM, UMTS) en draadloze telefoon (DECT). Kleef de GSM-klever direct op de batterij (afdekhoesje eerst verwijderen). Opgelet: contact niet overkleven. Indien de batterij niet toegankelijk is, kan je de QuintFilm ook op de buitenkant van de hoes kleven.

QuintFilm PC : 

Voor computers, notebook, iPad, MP3-Player, draadloos netwerk, Bluetooth: Kleef de QuintFilm op de achterkant van je PC (daar waar alle kabels insteken). Bij alle andere toestellen kan je het op een plek onder- of achteraan kleven. Indien het kan, kan je de film ook binnenin op de batterij kleven. Per apparaat heb je een QuintFilm nodig.

Houdbaarheid :
Naar onze ervaring is er geen enkele E-smog folie of chip met een onbeperkte levensduur. De QuintFilm is hier geen uitzondering op.
De QuintFilm (ongeacht welk type) is minstens een jaar bruikbaar. Daarna bevelen we aan om een andere te kleven.

 

1.2 QuintChip Epsilon :

Wat is een QuintChip Epsilon ? De QuintChip Epsilon onderscheidt zich van andere, op het eerste gezicht gelijkaardige, chips en
hangertjes. De QuintCip Epsilon is geen esoterisch product. Het baseert zich op het bio-energetische concept van de holopathie (zie QuintFilm).

Gebruiksaanwijzing

Gebruik de QuintChip Epsilon simpelweg als hanger om de hals (bij voorkeur op borsthoogte) om het even boven of onder de kleding. U kunt daarvoor elke willekeurige halsketting gebruiken. Welke zijde van de QuintChip naar voren gekeerd is speelt geen rol.

Draag uw QuintChip regelmatig gedurende de dag maar leen hem niet uit en gebruik hem niet samen met iemand anders, ook niet voor kortere tijd. Dit niet alleen om hygiënische maar vooral ook om bio-energetische redenen. Een verwisselbare Y-vormige siliconenovertrek in verschillende kleuren
zorgt voor de herkenbaarheid van de QuintChip b.v. op het werk, familie, onder vrienden. ’s Nachts dient u de QuintChip af te doen. De QuintChip is onderhoudsvrij, robuust en watervast. U kunt hem in voorkomende gevallen met elke gebruikelijke huishoudreiniger schoonmaken. 

Houdbaarheid:
Er bestaat naar ons weten geen wellness-drager met onbeperkte duur. De QuintChip Epsilon vormt hierop geen uitzondering. Hij is vanaf de eerste gebruiksdag gedurende minstens een jaar werkzaam. Wij adviseren haar daarna te vervangen. Dit heeft ook het bijkomend voordeel dat u kunt profiteren van de voorgaande actualisering en optimalisering die QuintSysteme doorvoert.

Let op: stel QuintChip Epsilon niet bloot aan sterke magnetische velden, aangezien dit afbreuk doet aan de werking.

 

1.3 QuintStick :

De QuintStick is een compact USB-apparaatje voor bio-energetische compensatie van e-smog zoals die door PC’s, laptops, tv-toestellen, WLAN-routers en andere digitale elektronische toestellen uitgezonden wordt. Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de werking en toepassing van de QuintStick.

Wat is E-smog ?


E-smog is het geheel van frequenties, die door elektrische en elektronische toestellen in onze omgeving zoals WLAN, mobiele telefoons en computers uitgezonden wordt. Middels meetmethoden van de energetische geneeskunde (bv kinesiologie, meridianenmeting) kan men duidelijk aantonen,
dat elektromagnetische straling uit dergelijke stoorbronnen door het lichaam bijzonder slecht verdragen wordt. Complementair werkende artsen zijn het eens over de stelling: e-smog kan, afhankelijk van het type, het immuunsysteem blokkeren (gevolg: verzwakking afweer) of
overprikkelen (gevolg: allergieën), het hormoonsysteem verlammen (cyclusverstoringen) en ingrijpende vegetatieve verstoringen veroorzaken (slaapstoornissen, hypertensie). 

Strikt wetenschappelijk is deze samenhang niet bewezen, echter ook talrijke regulier- medische studies hebben de schadelijke effecten van e-smog aangetoond (zie bv www.diagnose-funk.org).

Hoe werkt de QuintStick?
De QuintStick berust op exclusieve Quintsysteme-technologie voor de digitale opslag en applicatie van substantietrillingen.
Uit de verschillende takken van de regulatiegeneeskunde is bekend dat het meridiaansysteem van het lichaam door de trillingsspectra van specifieke substanties beïnvloed kan worden. Door de keuze van de juiste substanties kan men het welbevinden stimuleren en stressreacties terug in evenwicht
brengen. Dit principe kan men ook effectief toepassen voor het compenseren van de gevolgen van e-smog en dat is precies wat de QuintStick doet.

 Deze heeft een cocktail van substantiefrequenties opgeslagen die het lichaamseigen regulatiesysteem ondersteunen bij het verwerken van e-
smogstress. Zodra de QuintStick op een USB-poort van een computer of een ander elektronisch apparaat wordt
aangesloten, zendt het permanent een zwakke elektromagnetisch ruis uit. In deze ruis combineert hij de trillingen van een intern opgeslagen recept bestaande uit Bach-bloesems, mineralen, planten, enz… die de e-smogstress in de lichaamseigen meridianen aanzienlijk verminderd.

Bovendien wordt deze trillingsinformatie ook gekoppeld mét en meegezonden in de straling van de computer, zodat deze nu ontstoord is, dwz niet langer stresssignalen naar de meridianen stuurt.
Deze trilling informatie wordt opgenomen door het lichaam en helpt hem beter met de e-smog om te kunnen gaan.

Werking :
De interne onderzoeken van de firma hebben aangetoond, dat proefpersonen zich merkbaar vitaler en krachtiger voelden wanneer ze hun computerwerkplek met een QuintStick uitgerust hadden.
Wetenschappelijk bewezen is de werking echter niet aangezien daartoe nog geen toereikende studies voorhanden zijn.

Bediening :
Steek de QuintStick in een USB-poort van uw PC, notebook of een ander toestel dat u wenst te ontstoren. De controle-LED van de QuintStick toont dat het apparaat actief is en de opgeslagen substantietrillingen weergeeft.
De QuintStick wisselt gegevens uit met uw PC, maar gebruikt de USB-poort enkel voor de
stroomverzorging. Daarom is ook geen driver-installatie nodig. Het functioneren van net apparaat aan dewelke u de QuintStick heeft aangesloten wordt niet beïnvloed.

De QuintStick is ontworpen voor continu gebruik en dient altijd aangesloten te blijven. Aangezien de QuintStick is gebaseerd op digitale technologie, blijven de frequentiespectra voor onbeperkte tijd permanent opgeslagen zonder aan de kwaliteit in te boeten.

Voor welke apparaten is de QuintStick geschikt?
U kunt de Quintstick op alle toestellen aansluiten die over een passende USB-aansluiting beschikken.
PC’s, notebooks, laptops, WLAN-basisstations, routers: deze toestellen zijn voor elektrosensibele personen, uit ervaring,
bijzonder problematisch; de ontstoring daarvan middels QuintStick is daarom sterk aanbevolen. Als uw WLAN-router geen USB-poort heeft, zorgt u bij voorkeur voor een standaard USB-dock en een USB-voeding, sluit u de QuintStick daarop aan en plaatst u de USB-dock op uw WLAN-router in de
nabijheid van de antenne. Tv-toestellen, satellietontvangers, DVD-of harddiskrecorders HIF-installaties (ook in de auto).
Functietest :
Met een gewone transistorradio kunt u altijd controleren of de QuintStick elektromagnetische trillingen uitzendt. 

Zet daartoe de radio op middengolf (MW of AM), 1000kHz. Houd de radio in de buurt van de QuintStick. De ruis die u op de radio hoort verandert aanzienlijk, afhankelijk van de afstand tussen de radio en QuintStick.